Article | Hitotsubashi bijinesu rebyū [Hitotsubashi Business Review] | August 1986

Global High-tech Sangyou: Kawaritsutsu aru Kyousou no Gensoku (Global High-tech Industries: Changing Paradigms of Competition)

by Hirotaka Takeuchi

Keywords: Business Ventures; Competition;

Citation:

Takeuchi, Hirotaka. "Global High-tech Sangyou: Kawaritsutsu aru Kyousou no Gensoku (Global High-tech Industries: Changing Paradigms of Competition)." Hitotsubashi bijinesu rebyū [Hitotsubashi Business Review] (August 1986).