Article | Zhongguo xue shu [China Scholarship] | 2009

Guanyu Zhongguo, Ouzhou, yu Meiguo de daxue [On the State of Chinese, European, and American Universities]

by William C. Kirby

Keywords: Problems and Challenges;

Citation:

Kirby, William C. "Guanyu Zhongguo, Ouzhou, yu Meiguo de daxue [On the State of Chinese, European, and American Universities]." Zhongguo xue shu [China Scholarship] 7, no. 1 (2009): 186–195. (ISBN: 978-7-100-05382-2.)